News

Feb 05,2020

Company Profile

ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก.

บริษัท ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน จำกัด

 

ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน

จำหน่ายเครื่องจักรจากไต้หวัน นำเข้าเครื่องจักรคุณภาพ จำหน่ายเครื่องมิลลิ่ง

               บริษัท ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน จำกัด นำเข้าเครื่องจักร เครื่องจักรไต้หวัน ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรนำเข้า จำหน่ายเครื่องจักรจากไต้หวัน นำเข้าเครื่องจักรคุณภาพ จำหน่ายเครื่องมิลลิ่ง, เครื่องกลึง,CNC Machining Center, CNC Lathe, เจียราบ กลม, เครื่องตัด, เครื่องพับ, กระทุ้งร่องลิ่ม, เจาะเรเดี๊ยน, เลื่อยสายพาน ฯลฯ เครื่องจักรคุณภาพ จำหน่ายเครื่องจักรราคาถูก จำหน่ายเครื่องจักรมาตรฐานนำเข้าจากประเทศไต้หวัน บริษัท ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน จำกัด

             บริษัทของเรา นำเข้าเครื่องจักรคุณภาพ ทุกชนิด จากไต้หวัน และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรนำเข้า เช่น เครื่องมิลลิ่ง, เครื่องกลึง, CNC Machining Center, CNC Lathe,เจียราบ กลม,เครื่องตัด,เครื่องพับ, กระทุ้งร่องลิ่ม, เจาะเรเดี๊ยน, เลื่อยสายพาน ฯลฯ

ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก.


บริการของเรา
           บริษัท ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน จำกัด ของเรามีบริการรับซื้อ-รับแลกเปลี่ยนเครื่องจักรเก่าของลูกค้าให้ราคาเป็นธรรม เงื่อนไขการชำระเงินลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งแบบเงินสดและแบบผ่อนและสามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ เรายังมีบริการหลังการขาย โดยมีทีมงานเซอร์วิส ทั้งเครื่องแมนนวลและcnc มีบริการซ่อมบำรุงให้กับลูกค้า และบริษัทของเรายังจำหน่ายเครื่องมิลลิ่ง, เครื่องกลึง,CNC Machining Center, CNC Lathe, เจียราบ กลม, เครื่องตัด, เครื่องพับ, กระทุ้งร่องลิ่ม, เจาะเรเดี๊ยน, เลื่อยสายพาน ฯลฯ เครื่องจักรคุณภาพ จำหน่ายเครื่องจักรมาตรฐานนำเข้าจากประเทศไต้หวัน บริษัท ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน จำกัด

 

สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน จำกัด
ที่อยู่ : 38/68-69 หมู่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร : +668 1642 5018,+668 6312 8189,+662 531 7933
แฟกซ์ : +662 5317934
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : taa-machine.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : taa-machines.com

ReadMore >

Feb 05,2020

Products

บริษัท ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน จำกัด

ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก.

               

               บริษัท ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน จำกัด นำเข้าเครื่องจักร เครื่องจักรไต้หวัน ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรนำเข้า จำหน่ายเครื่องจักรจากไต้หวัน นำเข้าเครื่องจักรคุณภาพ จำหน่ายเครื่องมิลลิ่ง, เครื่องกลึง,CNC Machining Center, CNC Lathe, เจียราบ กลม, เครื่องตัด, เครื่องพับ, กระทุ้งร่องลิ่ม, เจาะเรเดี๊ยน, เลื่อยสายพาน ฯลฯ เครื่องจักรคุณภาพ จำหน่ายเครื่องจักรราคาถูก จำหน่ายเครื่องจักรมาตรฐานนำเข้าจากประเทศไต้หวัน ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก.

             บริษัทของเรา นำเข้าเครื่องจักรคุณภาพ ทุกชนิด จากไต้หวัน และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรนำเข้า เช่น เครื่องมิลลิ่ง, เครื่องกลึง, CNC Machining Center, CNC Lathe,เจียราบ กลม,เครื่องตัด,เครื่องพับ, กระทุ้งร่องลิ่ม, เจาะเรเดี๊ยน, เลื่อยสายพาน ฯลฯ

 

CNC มิลลิ่ง MCV-640

CNC มิลลิ่ง

คลิกที่นี่


เครื่องเลื่อยสายพาน UE-712A

เครื่องเลื่อยสายพาน

สนใจคลิก


เครื่องเจาะเรเดี๊ยน TF-1280H

เครื่องเจาะเรเดี๊ยน

คลิกที่นี่

 

เครื่องรีดเกลียวท่อระบบไฮดรอลิค

เครื่องรีดเกลียวท่อระบบไฮดรอลิค

สนใจคลิก

 

CNC มิลลิ่ง VT-10T

CNC มิลลิ่ง

คลิกที่นี่


บริการของเรา
            บริษัท ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน จำกัด ของเรามีบริการรับซื้อ-รับแลกเปลี่ยนเครื่องจักรเก่าของลูกค้าให้ราคาเป็นธรรม เงื่อนไขการชำระเงินลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งแบบเงินสดและแบบผ่อนและสามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ เรายังมีบริการหลังการขาย โดยมีทีมงานเซอร์วิส ทั้งเครื่องแมนนวลและcnc มีบริการซ่อมบำรุงให้กับลูกค้า และบริษัทของเรายังจำหน่ายเครื่องมิลลิ่ง, เครื่องกลึง,CNC Machining Center, CNC Lathe, เจียราบ กลม, เครื่องตัด, เครื่องพับ, กระทุ้งร่องลิ่ม, เจาะเรเดี๊ยน, เลื่อยสายพาน ฯลฯ เครื่องจักรคุณภาพ จำหน่ายเครื่องจักรมาตรฐานนำเข้าจากประเทศไต้หวัน ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก.

 

ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก.

สนใจสามารถติดต่อได้ที่
ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก.
ที่อยู่ : 38/68-69 หมู่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร : +668 1642 5018,+668 6312 8189,+662 531 7933
แฟกซ์ : +662 5317934
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : taa-machine.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : taa-machines.com

ReadMore >

Feb 05,2020

Brand Products

บริษัท ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน จำกัด

ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน

               

             บริษัท ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน จำกัด นำเข้าเครื่องจักร เครื่องจักรไต้หวัน ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรนำเข้า จำหน่ายเครื่องจักรจากไต้หวัน นำเข้าเครื่องจักรคุณภาพ จำหน่ายเครื่องมิลลิ่ง, เครื่องกลึง, CNC Machining Center, CNC Lathe, เจียรราบ, เจียรกลม, เครื่องตัด, เครื่องพับ, กระทุ้งร่องลิ่ม, เจาะเรเดี๊ยน, เลื่อยสายพาน, เครื่องจักรคุณภาพ, จำหน่ายเครื่องจักรราคาถูก, จำหน่ายเครื่องจักรมาตรฐานนำเข้าจากประเทศไต้หวัน ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก.

            บริษัทของเรา นำเข้าเครื่องจักรคุณภาพ ทุกชนิด จากใต้หวัน และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรนำเข้า เช่น เครื่องมิลลิ่ง, เครื่องกลึง, CNC Machining Center, CNC Lathe,เจียราบ กลม,เครื่องตัด,เครื่องพับ, กระทุ้งร่องลิ่ม, เจาะเรเดี๊ยน, เลื่อยสายพาน ฯลฯ

ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก.


บริการของเรา
            บริษัท ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน จำกัด ของเรามีบริการรับซื้อ-รับแลกเปลี่ยนเครื่องจักรเก่าของลูกค้าให้ราคาเป็นธรรม เงื่อนไขการชำระเงินลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งแบบเงินสดและแบบผ่อนและสามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ เรายังมีบริการหลังการขาย โดยมีทีมงานเซอร์วิส ทั้งเครื่องแมนนวลและcnc มีบริการซ่อมบำรุงให้กับลูกค้า และบริษัทของเรายังจำหน่ายเครื่องมิลลิ่ง, เครื่องกลึง,CNC Machining Center, CNC Lathe, เจียราบ กลม, เครื่องตัด, เครื่องพับ, กระทุ้งร่องลิ่ม, เจาะเรเดี๊ยน, เลื่อยสายพาน ฯลฯ เครื่องจักรคุณภาพ จำหน่ายเครื่องจักรมาตรฐานนำเข้าจากประเทศไต้หวัน ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก.

 

สนใจสามารถติดต่อได้ที่
ที่อยู่ : 38/68-69 หมู่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร : +668 1642 5018,+668 6312 8189,+662 531 7933
แฟกซ์ : +662 5317934
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : taa-machine.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : taa-machines.com

ReadMore >